Έργο

MULTI-SCHOOLS

Προώθηση της ένταξης των μεταναστών παιδιών σε πολυπολιτισμικά σχολεία μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής εκμάθησης γλωσσών και της εμπλοκής της οικογένειας στα κοινά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MULTI-SCHOOLS

Προώθηση της ένταξης των μεταναστών παιδιών σε πολυπολιτισμικά σχολεία μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής εκμάθησης γλωσσών και της εμπλοκής της οικογένειας στα κοινά”. Η ιδέα του έργου MULTI-SCHOOLS γεννήθηκε με όραμα τη μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες μαθητές, με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης σχολικής προσέγγισης που θα εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες και πόρους προκειμένου να διδάξουν σε πολυπολιτισμικές τάξεις, να εμπλέξουν τους γονείς στην εκπαιδευτική πορεία και να υποστηρίξουν τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Στόχος του έργου είναι να στηρίξει τα σχολεία στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για τους μετανάστες μαθητές, ενδυναμώνοντας τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή των παιδιών και ενισχύοντας τις γλωσσικές τους ικανότητες ώστε να επικοινωνούν καλύτερα και να υποστηρίζουν τα μαθησιακά επιτεύγματα των παιδιών τους. Δίνει επίσης βαρύτητα στη προώθηση των αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός, η αποδοχή, η πολυμορφία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη μεταξύ γηγενών και μεταναστών.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Γιατί είναι σημαντικό το έργο MULTISCHOOLS;

Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα επείγον από το 2015, όταν τεράστιος αριθμός αιτούντων άσυλο έφτασε στην ΕΕ μέσω θαλάσσιων οδών. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης 2021-2027, περισσότεροι από 34 εκατομμύρια αλλοδαποί ζουν σήμερα στην ΕΕ (περίπου το 8% του πληθυσμού της ΕΕ). Η προσφυγική κρίση διευρύνθηκε περαιτέρω από τις μαζικές εισροές ουκρανών προσφύγων στην ΕΕ λόγω της εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (15 Νοεμβρίου 2022), 7.841.359 πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν καταγραφεί σε όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία είναι μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών που φιλοξενούν Ουκρανούς πρόσφυγες. Εκατομμύρια έχουν ανάγκη από προστασία, υποστήριξη καθώς και ένταξη και ενσωμάτωση.

Αν και, έχουν καταβληθεί αξιόλογες προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη, το σχέδιο δράσης 2021-2027 για την ένταξη και ενσωμάτωση σημειώνει ότι “”οι συνεχιζόμενες προκλήσεις σε σχέση με την απασχόληση, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών καταδεικνύουν ότι απαιτείται πρόσθετη δράση. Η εκπαίδευση είναι ένας τομέας μεγάλης σημασίας για την ένταξη και την ενσωμάτωση των μικρών παιδιών, καθώς και των οικογενειών τους στην τοπική κοινωνία””.”

 

Έργο

MULTI-SCHOOLS

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της ένταξης και ενσωμάτωσης των μεταναστών μαθητών στη σχολική κοινότητα, με ολιστικό τρόπο, μέσω της ενεργού συμμετοχής των γονέων τους. Τα εμπόδια, οι προκλήσεις και οι ανάγκες των μεταναστευτικών οικογενειών αντιμετωπίζονται μέσω διαφόρων καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία και θα τους ενδυναμώσουν με βασικές ικανότητες (γλωσσικές, κοινωνικές και πολιτικές), ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη σχολική ζωή, με συστημικό αντίκτυπο στην πρόσβαση και τη συμμετοχή τους στην κοινότητα και την αγορά εργασίας.

Αποτελέσματα

1

Ένα ολιστικό σετ εργαλείων για την εκμάθηση της γλώσσας μέσω της εμπλοκής των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Comming soon..

2

ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓH ΓΙΑ ΚΙΝΗΤA

Μέσω της οποίας τα σχολεία θα αξιολογούν την ικανότητά τους να γίνουν “επιτυχημένο σχολείο ένταξης” και θα λαμβάνουν ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ με βήμα προς βήμα κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για τα σχολεία που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών μαθητών και οικογενειών.

Διαβάστε περισσότερα

Comming soon..

3

Ένα δυναμικό και διαδραστικό PORTAL e-MAPPING TOOL e-ACADEMY
a DATA BANK
e-ASSESSMENT
e-CALENDAR
WEB RADIO
QR CODE SCENARIOS 

Διαβάστε περισσότερα

Comming soon..

Εταίροι από την ΕΕ

Μήνες

Ενδιαφερόμενα μέρη

Καλές πρακτικές

Συνολικός προϋπολογισμός

Ιστορίες

disclaimer

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

 

Facebook

Ακολουθήστε μας στο:
Facebook!

Instagram

Ακολουθήστε μας στο:
Instagram!